PLANNING & CONTROL VANUIT HUMANISTISCH PERSPECTIEF

€35.00

Pietet L. Polhuis
Pages: 326 pages
Shipping Weight: 500 gram
Published: /1-2015
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789462402720

Product Description

Sinds managementtechnieken uit het bedrijfsleven ten voorbeeld werden gesteld aan de overheid, hebben overheidsmanagers massaal gekozen voor planning&control. Toch is de kritiek op planning&control nooit verstomd; zowel vanuit wetenschappelijke hoek, als ook van bestuurders en managers voor wie dit besturingsconcept is ontwikkeld.

Controllers kunnen gezien worden als de borging van het nieuwe gedachtegoed. Peter Polhuis gaat in deze studie na wat – 30 jaar nadat het begrip opgeld deed in Nederland - de stand van zaken is m.b.t. planning&control. Hij doet dat door in een provinciale overheidsorganisatie als het ware naast de controllers te gaan zitten om te zien wat ze feitelijk doen en om met hen na te gaan hoe zij over hun vakgebied denken. Door de gekozen etnografisch-fenomenologische benadering levert dat een indringend beeld van de werkpraktijk en denkwereld van controllers op.

Het boek geeft ook antwoord op de vraag in welke richting planning&control zich verder kan ontwikkelen. Gesteld wordt dat controllers zich niet hebben kunnen losmaken van hun financieeleconomische achtergrond. Daardoor levert controlling een eenzijdige bijdrage aan de sturing en beheersing van organisaties. Polhuis geeft in dit boek een aantal suggesties hoe deze eenzijdigheid kan worden overstegen. Hij bepleit echte integraliteit van planning&control die doordringt tot de kern van managementvoering en controllers in staat stelt hun waarheden tot de machthebbers in de organisatie te spreken. Dat levert een moeilijk dilemma voor zowel machthebbers als voor controllers. In zijn slotbeschouwing geeft de auteur een verrassende oplossing.

 

Peter Polhuis (1949) heeft jarenlang leiding gegeven aan grote overheidsorganisaties en heeft sinds 2005 een bestuurskundig adviesbureau: Dextera Advies. Hij hanteert een humanistische stijl van organisatieverandering waarin voortdurend aandacht is voor de balans tussen de individuele medewerker en de organisatie als geheel. Met dit boek doet hij verslag van zijn promotieonderzoek, blikt hij terug op zijn ervaringen en geeft concrete aanzetten voor een geheel nieuw perspectief op planning&control.