Verrijzenis van Woorden

€20.00

Ellian, A.
Pages: 184 pages
Shipping Weight: 250 gram
Published: 07-1997
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789076066011

Product Description

Ellian gebruikt oude westerse en Oosterse mythologische figuren om zijn strijd tegen het kwaad te verwoorden. De schrijver put daarbij uit zijn eigen ervaringen die hem, nadat hij Iran na de revolutie moest ontvluchtten, als een soort Odysseus door de wereld hebben doen dolen.Het bijzondere aan deze bundel is bet feit dat de teksten zowel in bet Nederlands als in bet Perzisch zijn geschreven alsmede in beide talen zijn afgedrukt. De Nederlandse tekst is niet zonder meer een vertaling van de Perzische of andersom. leder gedicht en elk stuk proza heeft zijn eigen geschiedenis en achtergrond. Sommige gedichten zijn eerst in bet Perzisch geschreven andere eerst in het Nederlands. De gedichten vormen een aanklacht tegen dictaturen en onderdrukking. Effian vervlecht beelden van dood met de vraag naar bet waarom.

De filosofisch jurist en poëtisch filosoof Afshin Ellian wil met deze bundel de wereld getuige laten zijn van zijn strijd tegen bet kwaad en onrecht.

Over het boek verscheen ondermeer:"Dichten als daad van verzet .... Zijn origineel gevonden beeldspraken en metaforen wekken verbazing en dwingen respect af..." Landelijke allochtonenkrant, 22 september 1997.

"... uw kracht is het geloof in de kracht van het woord, u praat met de doden en maakt ze weer levend. U laat oost en west samengaan zoals Salman Rushdie in zijn romans doet, waarheid en fictie verweven, uw poezie is Brenzeloos...""Nederland mag trots zijn er een dichter bij te hebben. . ."Adriaan van Dis, 23 september 1997 in de Balie.