Door de muze omhelsd

€45.00

Een onderzoek naar de inzet van belastingsubsidies voor kunst en cultuur in Nederland
Hemels, S.J.C.
Pages: 500 pages
Shipping Weight: 900 gram
Published: 07-2005
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058501141

Product Description

Bij overheidssteun voor kunst en cultuur wordt meestal aan subsidies gedacht. In dit boek wordt de andere vorm van overheidssteun besproken: ondersteuning via belastingmaatregelen, bijvoorbeeld in de vorm van gunstige regelingen voor filmcv’s en de giftenaftrek. Deze financieringsvorm trekt in Nederland nauwelijks aandacht, terwijl het bedrag dat aan belastingfaciliteiten voor kunst wordt besteed naar schatting het bedrag aan directe subsidies overtreft. Dit boek brengt hierin verandering door de 36 faciliteiten voor kunst en cultuur in de Nederlandse belastingwetten diepgaand te bespreken. Bovendien worden de argumenten die vanuit fiscale hoek zijn aangevoerd tegen deze wijze van overheids-ondersteuning, zoals het gebrek aan democratische controle, afgezet tegen het pleidooi van cultuureconomen voor deze wijze van overheidsfinanciering, te weten het stimuleren van betrokkenheid van het publiek.

Dit boek geeft een analyse van de inzet van belastingmaatregelen voor kunstondersteuning in Nederland. Hieruit blijkt dat deze inzet momenteel niet optimaal is. Er worden echter diverse aanbevelingen gedaan, die het mogelijk maken belastingsubsidies op een verantwoorde wijze te gebruiken voor instandhouding van het draagvlak voor kunstsubsidiering.

Sigrid Hemels (1973) is werkzaam bij de Universiteit Leiden en het advocatenkantoor Allen & Overy. Zij publiceert regelmatig over kunst en belastingen en geeft ook lezingen over dit onderwerp. Allen & Overy ondersteunde de uitgave van dit proefschrift.