Cultureel Lexicon Tilburg 1945-2008

€25.00

Cees van Raak
Pages: 500 pages
Shipping Weight: 610 gram
Published: -
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058503503


Product Description

Dat Tilburg het pulserend cultureel hart is van Noord-Brabant mag heden ten dage bij degenen die de kunsten omarmen genoegzaam bekend zijn.Maar wát het dan allemaal is waaraan de voormalige wolstad dat predikaat verdient, behoort in veel mindere mate tot het collectief geheugen van haar bewoners.Het is dankzij de niet aflatende speurzucht van publicist, dichter en funerair hofhistoricus Cees van Raak, dat hier al in het jaar 2000 verandering in is gekomen. Des te heug’lijker is het dat nu, op 24 februari a.s. een geheel herziene, bijgewerkte, verbeterde en uitgebreide druk verschijnt, waaraan ook de cultuurkenners Rinus van der Heijden (eindredactie), Jan Doms en Wilbert van Herwijnen hun medewerking hebben verleend. Nieuw is dat in deze uitgave ook de disciplines architectuur en vormgeving zijn opgenomen.In honderden lemmata worden de culturele helden en heldinnen van de stad, coryfeeën, organisatoren, instellingen, tijdschriften, stromingen en podia op het gebied van de beeldende kunsten, letteren, muziek, architectuur, toneel, cinema, dans, fotografie en vormgeving voor het voetlicht gebracht.

Auteur Cees van Raak is sinds augustus 2010 de vierde stadsdichter van Tilburg. Wethouder Ton Horn (cultuur): "Cees van Raak sluit uitstekend aan bij de voorgaande stadsdichters. Hij weet ontzettend veel over het Tilburgse culturele erfgoed en heeft hier al uitgebreid over gepubliceerd. Met die kennis in huis verwachten wij dat hij de komende twee jaar als stadsdichter goed aansluit bij wat onder de Tilburgse bevolking leeft. We hopen dat hij veel mogelijkheden benut om dat op een vernieuwende manier te doen." De officiële installatie van Cees van Raak als stadsdichter vond plaats op zondag 30 augustus 2009 tijdens ‘Boeken rond het Paleis’. Op die dag werd ook afscheid genomen van de huidige Stadsdichter, Frank van Pamelen.