Goed bestuur Sint-Maarten: tussen recht en realiteit

€25.00

G.H. Addink, M.D.C. van der Tol en C.M.C. Wagemakers (red.)
Pages: 236 pages
Shipping Weight: 450 gram
Published: 09-2014
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789462401587


Product Description

De Gouverneur van Sint Maarten, dhr. Eugene Holiday, gaf in februari 2013 een lezing aan de Universiteit Utrecht over uitdagingen op Sint Maarten met betrekking tot goed bestuur. Hij nodigde studenten uit verder onderzoek te doen naar goed bestuur op Sint Maarten.

Een tiental studenten heeft het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar goed bestuur op Sint Maarten. Diverse thema’s zijn bestudeerd: de betekenis van deugdelijk bestuur in het Statuut en de rol van beginselen in het recht van Sint Maarten, zoals de beginselen van effectiviteit, transparantie en integriteit.
Verder is onderzoek gedaan naar de rol van het Constitutioneel Hof en de Algemene Rekenkamer in de ontwikkeling van goed bestuur. Tenslotte zijn er bijdragen die ingaan op de relatie tussen Sint Maarten en de Europese Unie, in algemene zin en met betrekking tot beginselen van aanbestedingsrecht bij
projecten die met Europese subsidiegelden worden bekostigd. Een onderdeel van het onderzoek vormde een studiereis naar het land om door middel van gesprekken en interviews van dichtbij en op een directe wijze kennis te maken met het land en in het bijzonder het landsbestuur.

In deze bundel zijn de onderzoeksresultaten en conclusies opgenomen. Deze gaan veelal vergezeld van concrete aanbevelingen aan het bestuur van het land Sint Maarten en in enkele gevallen ook aan de Koninkrijkswetgever.