Evaluatie van een drietal versnellingsinstrumenten uit de Awb

€15.00

B.J. Schueler, M. Blekemolen, A.P.W. Duijkersloot, C.B. Modderman, R. Ortlep, H.H.M. Scholtes
Pages: 137 pages
Shipping Weight: 450 gram
Published: 01-2014
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789462400672

Product Description

In dit onderzoek zijn drie versnellingsinstrumenten uit de Awb geëvalueerd. Het betreft: de dwangsom bij niet tijdig beslissen, beroep bij niet tijdig beslissen en de positieve fictieve beschikking bij niet
tijdig beslissen; ook wel lex silencio positivo genoemd. De evaluatie ziet op een drietal hoofdpunten. In de eerste plaats is nagegaan of en in welke mate de versnellingsinstrumenten zijn ingezet en vervolgens
of zij hebben bijgedragen aan het bespoedigen van de besluitvorming. In de tweede plaats is onderzocht of de versnellingsinstrumenten een toe- of afname van de regeldruk hebben veroorzaakt. Ten derde is
onderzocht of en zo ja welke knelpunten zich in de praktijk hebben voorgedaan bij de inzet van de versnellingsinstrumenten. Dit alles met het oog op het eventueel aanpassen van de bestaande regels.