200 jaar Koninkrijk: Religie, staat en samenleving

€30.00

Sophie van Bijsterveld & Richard Steenvoorde (red.)
Pages: 433 pages
Shipping Weight: 450 gram
Published: 11-2013
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789462400665

Product Description

 

De meest kleurrijke hoofdstukken van de Nederlandse staatkundige geschiedenis liggen wel op het snijvlak van religie, staat en samenleving. De laatste jaren is deze verhouding opnieuw onderwerp van een levendig maatschappelijk en politiek debat. Het 200-jarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden vormt de aanleiding om de verhouding tussen religie, staat, en samenleving onder de loep te nemen.

Wat zegt het herleefde debat over religie over de Nederlandse samenleving anno 2013? Zijn er constanten in de godsdienstpolitiek van de Oranjevorsten en die van de moderne staat? Is de betekenis van religieus geïnspireerde waarden niet aan een maatschappelijke herwaardering toe? Is de ongemakkelijke verhouding tussen religie en de markt terecht? Zijn wij burgerschap niet te zeer gaan versmallen tot de relatie met de staat? Vragen als deze zijn uitgangspunt van dit boek. Aan de hand daarvan worden de diepterelaties tussen religie in de verhouding tot overheid, samenleving, markt en burgerschap onderzocht.

Dit boek wil – soms vergeten - kleinoden uit de geschiedenis van religie, staat en samenleving tot leven wekken en inzicht bieden in de onderlinge verhouding van deze fenomenen vandaag de dag. Mede vanuit historische ontwikkelingslijnen duiden de bijdragen in dit boek actuele vraagstukken en schetsen zij perspectieven voor de toekomst. Daarmee bieden de auteurs stof tot nadenken en nodigen zij uit tot verdere discussie.

Prof.dr. S.C. van Bijsterveld is bijzonder hoogleraar Religie, Rechtsstaat en Samenleving  aan Tilburg University. Zij schrijft over nationale en internationale constitutionele vraagstukken, grondrechten, en het snijvlak tussen religie, staat en samenleving.

Van haar hand verscheen over de toekomst van democratie en rechtsstaat, The Empty Throne: Democracy and the Rule of Law in Transition (Lemma 2002); en Overheid en godsdienst. Herijking van een onderlinge relatie (Wolf 2008, 2009). Sinds 2007 is zij lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

Mr. dr. R.A.J. Steenvoorde is jurist en theoloog. Hij promoveerde op Regulatory transformations in international economic relations (Wolf 2008). Hij was onder meer verbonden aan Tilburg University, het secretariaat van de R.K. Kerkprovincie en het Verband van Katholieke Maatschappelijke Organisaties (VKMO). Hij schrijft regelmatig over recht, politieke filosofie en toegepaste theologie. Op dit moment woont en werkt hij vanuit de Blackfriars Community in Cambridge.

 Reviews of the book
http://www.bd.nl/opinie/religiedebat-leeft-nog-volop-1.4127353?ref=opinie-navigation_dropdown
Katholiek.nl: http://www.katholiek.nl/opinie/niet-achter-de-voordeur-kerk-en-staat-na-200-jaar-koninkrijk/