Regt spreken volgens de wet

€20.00

Bijdragen over de staatsrechtelijke positie van de (Europese) rechter
Michiel Duchateau, Petra Kingma (red.)
Pages: 137 pages
Shipping Weight: 500 gram
Published: 01-2013
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058509499

Product Description

 

Wat is de staatsrechtelijke positie van de (Europese) rechter? Deze vraag staat in toenemende mate ter discussie in het maatschappelijke nationale en Europese debat. De rechterlijke taakuitoefening lijkt op allerlei wijzen steeds meer onder een maatschappelijk vergrootglas te liggen, waarbij politici, opiniemakers en wetenschappers allemaal over de schouder van de rechter meekijken. Hoewel onderwerp een klassiek staatsrechtelijk thema is, is het laatste jaren steeds relevanter geworden en heeft het zich steeds meer op de aandacht van een breder publiek mogen verheugen. Deze bundel presenteert de drie preadviezen en coreferaten over het thema die uitgebracht zijn op de Staatsrechtdag voor promovendi en jonge juristen van 2012. Centraal staan daarbij vooral de vraag wat de rechterlijke arbeid eigenlijk toevoegt aan de arbeid van het bestuur en de vraag hoe actief of terughoudend het Europese Hof voor de Rechten van de Mens zich zou moeten opstellen. De bundel bevat verschillende analyses van de (on)zinnigheid van op de (Europese) gegeven kritiek, nadere preciseringen van wat de rechter wel of niet tot zijn taak zou moeten rekenen en aanbevelingen voor de nadere vormgeving van die taak. Daarmee beoogt de bundel bij te dragen aan nadere begripsvorming van de positie van de (Europese) rechter.