De spanningsrelatie tussen feiten, wetenschap en wetgeving

€25.00

Verslag van het symposium, gehouden op 20 september 2012
Verslag: Mr. W.M. Weeber
Pages: 160 pages
Shipping Weight: 350 gram
Published: 12-2012
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058509314

Product Description

 

Op 20 september 2012 hield de Vereniging voor Wetgeving haar jaarlijkse symposium. Mr. dr. M.A.H. van der Woude, Mr. drs. P.J.P.M. van Lochem en  Prof. Dr. R.A. Koole waren verantwoordelijk voor de pre-adviezen. Deze bundel, over de spanningsrelatie tussen feiten, wetenschap en wetgeving is samengesteld onder redactie van Mr. H.R. Schouten. Het verslag werd verzorgd door Mr. W.M. Weeber.

Van der Woude deed in de bijdrage `Tegen dovenmansoren? Een verkennend onderzoek naar percepties over de onderlinge communicatie tussen strafrechtswetenschap en wetgever met het oog op de kwaliteit van strafwetgeving. Van Lochem verhaalde over `De juridische invloed op wetgeving. Van rechtsrelativisme naar rechtsrelativering? Koole keek tot slot naar wetgeving tussen ratio en emotie.