De gelijkwaardigheid van de landen van het koninkrijk der nederlanden: realiteit of perceptie?

€35.00

Irene Broekhuijse
Pages: 304 pages
Shipping Weight: 450 gram
Published: 09-2012
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058508713

Product Description

 

Irene L.A. Broekhuijse (1986, Apeldoorn), verdedigde op 19 september 2012 haar juridische proefschrift over de gelijkwaardigheid van de landen van het Koninkrijk der Nederlanden. Dit proefschrift werd begeleid door haar promotoren J.M. Saleh (Constitutioneel Koninkrijksrecht) en H.R.B.M. Kummeling (Staatsrecht) en verdedigd aan de Universiteit Utrecht. Haar thesis luidt: “de gelijkwaardigheid zoals deze ingevolge het internationale recht in het Statuut is vastgelegd, komt in de praktijk niet altijd voldoende tot uitdrukking. Hoewel de factoren die de gelijkwaardigheid beperken in de hand worden gewerkt door de structuur van het Koninkrijk, kan de gelijkwaardigheid aan de hand van de geconstateerde problemen, binnen de grenzen van het Statuut toch worden bevorderd.”

Dit proefschrift beoogt handvatten te bieden voor het vinden van een antwoord op de vraag: zijn de landen van het Koninkrijk per saldo gelijkwaardig of is de gelijkwaardigheid slechts een perceptie?