Amerikaans Staatsrecht

€30.00

Beschouwingen over de rule of law, staatsinstellingen en politiek in de Verenigde Staten van Noord-Amerika
Eric Janse de Jonge
Pages: 302 pages
Shipping Weight: 450 gram
Published: 06-2012
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058507884

Product Description

Het regeringsstelsel van de Verenigde Staten spreekt bijna iedereen tot de verbeelding. Amerika heeft de oudste, geschreven grondwet ter wereld en het regeringsstelsel functioneert in het algemeen naar behoren. Zowel in een jaar van verkiezingen (2012), als de tussenliggende perioden is het boeiend om te zien hoe deze grote democratie bestuurd wordt vanuit Washington DC. In dit boek wordt uitvoerig ingegaan op de werking van het Amerikaanse regeringsstelsel. Naast leerstukken en theorie komen praktijkvoorbeelden en actuele gebeurtenissen aan de orde. Het boek bestaat uit twee delen. Het eerste deel geeft de context aan van het Amerikaans staatsrecht. Ingegaan wordt op het begrippenkader, de historie van de koloniale periode tot en met de grondwet van 1787, de voor het Amerikaans staatsrecht relevante leerstukken. Ook wordt in dit deel ingegaan op het verschijnsel politieke partijen. In het tweede deel worden systematisch de bevoegdheden en de (on)macht van respectievelijk het Congres, de President en het Supreme Court besproken. Naast de tekst van de grondwet, worden ook ongeschreven bevoegdheden bij deze analyse betrokken en worden zoveel als mogelijk praktische voorbeelden gegeven ter illustratie. De beschouwingen worden verantwoord dooruitgebreide verwijzingen naar literatuur en jurisprudentie. Hiernaast wordt regelmatig verwezen naar websites zodat de lezer steeds de actuele stand van zaken bij de hand heeft.

Dit boek is geschreven tijdens een sabbatical van zomer 2011 tot voorjaar 2012. De voor het staatsrecht relevante bestuurlijke en politieke ontwikkelingen zijn meegenomen tot voorjaar 2012. 

Dr. Eric Janse de Jonge (1957) studeerde rechten aan de RU Leiden van 1977 tot 1983. Hij was van 1984 tot 1999 werkzaam bij de vakgroep staats- en bestuursrecht van de Universiteit van Tilburg en doceerde Nederlands en Anglo-Amerikaans staatsrecht. Daarna was hij werkzaam als hoofd bestuur-juridische zaken (BJZ) van de gemeente Helmond. Tussen 2002 en 2007 was hij lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Aansluitend was hij van 2007 tot 2011 hij lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal en partner bij adviesbureau BMC. Tevens was hij tussen 2009 en 2012 ambassadeur Stedelijke Distributie op het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Thans vervult hij diverse bestuurlijke functies. In 1993 promoveerde hij in Tilburg op een rechtsvergelijkend onderzoek naar het Budgetrecht van het parlement in de Verenigde Staten, Engeland en Nederland. Hiernaast schreef hij ruim 100 artikelen en bijdragen aan boeken over staat, recht en bestuur in Nederland, Engeland en de Verenigde Staten.

.

http://www.eerstekamer.nl/nieuws/20120607/voorzitter_eerste_kamer_neemt_boek