Grondrechten in Nederlands-Indië

€25.00

N.S. Efthymiou
Pages: 146 pages
Shipping Weight: 350 gram
Published: 01-2012
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058507617

Product Description

 

Dit boek is een studie over een aspect van het constitutionele recht voor Nederlands-Indië, en wel over de grondrechten die in Nederlands-Indië golden in de periode 1854-1942. Het boek geeft een beschrijving van het stelsel van grondrechten in Nederlands-Indië en beoogt een typering te geven van dit stelsel in het licht van de idee van rechtsstatelijkheid. Om de beschrijving en de typering begrijpelijk te maken gaat aan de studie over grondrechten een korte behandeling vooraf van algemene kenmerken van constitutioneel recht voor Nederlands-Indië.

N.S. Efthymiou is universitair docent staats- en bestuursrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.