Slagvaardige geschilbeslechting in het bestuursrecht

€30.00

Een empirisch onderzoek naar de doorwerking van bestuursrechtelijke uitspraken
Annika van der Veer
Pages: 225 pages
Shipping Weight: 560 gram
Published: 02-2011
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058506245

Product Description

Promovenda Annika van der Veer onderzocht hoe bestuursorganen de bestuursrechtelijke uitspraak waarin een overheidsbesluit is vernietigd, betrekken in hun besluitvormingsproces. Wordt het nieuwe, uit het besluitvormingsproces voortvloeiende besluit geaccepteerd of sleept het geschil zich voort? Uit het onderzoek blijkt dat het besluitvormingsproces soms zeer traag verloopt. Het handelen van de overheid speelt een belangrijke rol in die vertraging. Van der Veer beveelt aan dat de bestuursrechter een termijn stelt en deze ook bewaakt. Titel proefschrift: Slagvaardige geschilbeslechting in het bestuursrecht. Een empirisch onderzoek naar de doorwerking van bestuursrechtelijke uitspraken.