Aspecten van ambtenarenrecht

€45.00

6e vernieuwde druk
H.S.P. Stuiver, B. van Linge
Pages: 400 pages
Shipping Weight: 510 gram
Published: 08-2011
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058506306
ISBN (PDF) : 9789058507198

Product Description

Aspecten van Ambtenarenrecht biedt al een kleine 20 jaar concrete handreikingen om rechtspositionele problemen mee aan te pakken. De praktijkervaring van de auteurs staat garant voor tal van voorbeel­den die het ambtenarenrecht voor u inzichtelijk maken.

Dit boek behandelt onder andere: het aangaan en beëindigen van een ambtelijke arbeidsrelatie, reorganisatie en privatisering, functi­oneren, ordemaatregelen en ambtenarentuchtrecht, het sociale ze­kerheidsrecht en het procesrecht. Deze zesde druk is geactualiseerd naar aanleiding van veranderingen in de wet- en regelgeving, juris­prudentie en nieuwe publicaties op het vakgebied. Nu wordt ook aandacht besteed aan de vernieuwde regeling “Melden vermoeden van een misstand” (klokkenluidersregelingen), de Wet bestuurlijke lus, de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen, de “Europese boete” en de nog lang niet uitgekristalliseerde discussie over het ambtenaarschap in 2015.      

Door de praktische benadering van het ambtenarenrecht is Aspecten van ambtenarenrecht bij uitstek geschikt voor praktijkjuristen, advo­caten, medewerkers van vakbonden en van afdelingen rechtspositie en arbeidsvoorwaarden en P&O’ers. Maar de uitgave is ook bijzon­der geschikt voor gebruik als studieboek in het hoger beroepsonder­wijs, op de bestuursacademie’s en voor cursussen ambtenarenrecht. Dat blijkt ook wel uit de opname in onder andere de literatuurlijsten voor de Basisbibliotheek Advocatuur-Arbeidsrecht en Rechterlijke Macht-Bestuursrecht.

 

  1. H.S.P. Stuiver, is advocaat ambtenarenrecht en arbeidsrecht te De Meern. Hij publiceerde eerder in het Tijdschrift voor Ambtenaren­recht, Tijdschrift Privatisering, het Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, het Sociaal Maandblad Arbeid, Arbeidsrecht, Het Burgerlijke Ambtenarenrecht en is als redacteur verbonden aan de PZ-gids voor de overheid en de Praktijkgids Ambtenarenrecht.

mw mr. B. van Linge, is adviseur arbeidsvoorwaarden en rechtspo­sitie van het Leids Universitair Medisch Centrum. Zij publiceerde eerder in de Praktijkgids Ambtenarenrecht.