Publieke belangen en nutssectoren

€40.00

op weg naar een juridisch afwegingskader
K. Wilkeshuis
Pages: 528 pages
Shipping Weight: 510 gram
Published: 11-2010
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058505668

Product Description

 

In dit proefschrift staat het borgen van publieke belangen in nutssectoren vanuit het perspectief van de nationale wetgever centraal. De afgelopen jaren zijn veel nutssectoren geliberaliseerd en geprivatiseerd. In veel gevallen ging dit gepaard met problemen. Zo is bijvoorbeeld de liberalisering van de energiesector niet vlekkeloos verlopen. Consumenten blijken te weinig over te stappen naar een andere leverancier en recentelijk is de nationale wetgever teruggefloten door de rechter omdat de splitsing van de energiebedrijven in strijd is met het recht van de Europese Unie. Door sommigen worden de problemen geweten aan de fenomenen van liberalisering en privatisering, door anderen aan de uitvoering die hieraan is gegeven.

Het onderzoek van Wilkeshuis valt uiteen in een aantal verschillende hoofdstukken. In de algemene hoofdstukken worden de invloed van het recht van de Europese Unie op de regulering in nutssectoren, de eigen bijzondere aard en kenmerken van publieke belangen en gereguleerde markten in nutssectoren en een aantal instrumenten waarmee de sectoren kunnen worden gereguleerd, belicht. In de bijzondere hoofdstukken beschrijft Wilkeshuis achtereenvolgens in hoeverre met de huidige regulering de door de wetgever geïdentificeerde publieke belangen daadwerkelijk worden geborgd in de volgende sectoren: drinkwater, elektriciteit, stads- en streekvervoer en de kabel. Zij vergelijkt deze sectoren onderling en evalueert de gemaakte keuzes aan de hand van het afwegingskader.