Sport van Wetgeven

€20.00

Opstellen aangeboden aan mr. P.S. Federer
J.J. Arts, N.C. Engel, A.C. Groot, E.J.M. van de Laar, A.C. de Ridder (red.)
Pages: 100 pages
Shipping Weight: 300 gram
Published: -
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058505293

Product Description

 

Deze bundel verschijnt ter gelegenheid van het afscheid van Piet Federer van het Bureau Wetgeving van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De bundel bevat bijdragen van vrienden en collega’s van binnen en buiten de Kamer, met wie Piet in de loop der jaren heeft samengewerkt aan een uiteenlopende en schier eindeloze reeks amendementen en initiatiefvoorstellen. Het overkoepelende thema van de bijdragen is “Sport van Wetgeven”. Met dit thema wordt niet alleen uitdrukking gegeven aan de topprestatie die Piet in de afgelopen decennia bij het Bureau Wetgeving heeft geleverd, maar ook aan twee van zijn voornaamste interesses: sport en wetgeven.

Inhoudsopgave:
Voorwoord - Redactie
Amenderen in blessuretijd - Hans Arts
Piets puzzel - Kiki Bagijn-van der Leeden
Ontoelaatbaarheid van amendementen - Tim Borman
Het recht om wijzigingen in een voorstel des Konings te maken - Natasja Engel
Vergelijkend onderzoek naar humor - Jaap Goudswaard
Veilig over de thuisplaat en naar de dug-out - Anouschka Groot
Wetgeven is topsport! - Wim Hendriks
Een amendement - Paulus Jansen
De wereldkampioenschappen wetgeven - Esther van de Laar
Wat kan Piet niet? - René Mazel
Herinneringen - Martin Mieras
De wetgevingsolympiade - Alexander de Ridder
Griffiesporten: Amenderen en pijltjes gooien - Johan Veld
Fout van ….. - Sytske de Vries
Voetbalwet en wetgevingsonderwijs - Sjoerd Zijlstra
Piets puzzel (oplossing)
Auteurslijst

 

 


Met bijdragen van:  

mr. drs. J.J. Arts, ML

Wetgevingsjurist bij het Bureau Wetgeving van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
mw. mr. K. Bagijn-van der Leeden, ML Jurist bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Werkzaam geweest als wetgevingsjurist bij het Bureau Wetgeving van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
mr. T.C. Borman Raadadviseur bij de sector Staats- en bestuursrecht van de Directie Wetgeving van het Ministerie van Justitie en docent aan de Academie voor Wetgeving.
mw. N.C. Engel, LL.M ML Wetgevingsjurist bij het Bureau Wetgeving van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
J.H. Goudswaard Hoofd Griffie/Bureau Wetgeving bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
mw. A.C. Groot, LL.M ML Wetgevingsjurist bij het Bureau Wetgeving van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
mr. W.A.M. Hendriks Wetgevingsjurist bij de Directie Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Werkzaam geweest als wetgevingsjurist bij het Bureau Wetgeving van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
Ir. P.F.C. Jansen Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor de SP sinds 30 november 2006.
mw. E.J.M. van de Laar, LL.M Wetgevingsjurist bij het Bureau Wetgeving van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
mr. R.G. Mazel Hoofd Afdeling Wetgeving Staatsinrichting en Grondrechten van de Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en Voorzitter van de Redactieraad Basiswettenbestand.
M. Mieras Voormalig Hoofd Griffie/Bureau Wetgeving bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
mr. A.C. de Ridder, ML Wetgevingsjurist bij het Bureau Wetgeving van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
mr. J.J. Veld Senior wetgevingsjurist bij de Directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Werkzaam geweest als wetgevingsjurist bij het Bureau Wetgeving van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
mw. mr. S.J. de Vries Coördinerend wetgevingsjurist bij de Directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
prof. mr. S.E. Zijlstra Hoogleraar Staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit en kerndocent aan de Academie voor Wetgeving.