Kwaliteit van rechtspleging

€30.00

Kwaliteitsbevordering en de rol van de Raad voor de rechtspraak
W.M.C.J. Rutten- van Deurzen
Pages: 427 pages
Shipping Weight: 900 gram
Published: 04-2010
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058504975

Product Description

 

‘Kwaliteit is op de eerste plaats goede mensen selecteren’ - Erik van den Emster, Voorzitter Raad voor de rechtspraak 2008

‘Kwaliteit van rechtspraak is vooral een eigenschap van de organisatie, niet van individuele rechters’. – Cees Schuyt, 2002

‘Kwaliteit van de organisatie is belangrijk, maar het moet uiteindelijk gaan om de kwaliteit van het primaire proces’. – E. van der Kam, 2000

Dit proefschrift handelt over het begrip kwaliteit in de context van rechtspraak en rechtspleging en de kwaliteitsbevorderende rol van de Raad voor de rechtspraak ten aanzien van rechtspraak en rechtspleging. In dit onderzoek zal een analysemodel annex toetsingskader worden ontwikkeld waarmee het begrip kwaliteit in rechtspraak en rechtspleging nader kan worden gedefinieerd en geoperationaliseerd en aan de hand waarvan de kwaliteitsbevorderende rol van de Raad systematisch kan worden verkend.