Home » Eigenzinnig bestuur

Eigenzinnig bestuur

€40.00

Liber amicorum Fred Fleurke
J. de Ridder, P.L. Polhuis, L.W.J.C. Huberts (red.)
Pages: 237 pages
Shipping Weight: 610 gram
Published: 12-2009
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (hardcover) : 9789058505064

Product Description

 

Frederik Fleurke – bijna vijfendertig jaar beoefende hij de academische bestuurskunde aan de Vrije Universiteit. Zijn benoeming in 1973 tot wetenschappelijk medewerker bij de vakgroep bestuurskunde, zijn promotie op het thema bestuur-bestuurden in 1982, zijn benoeming tot hoogleraar bestuurskunde in 1988 en zijn afscheid in 2009, het zijn data die een opmerkelijke carrière markeren.

De artikelen in deze bundel alsook de auteurs van deze bijdragen weerspiegelen de drieslag in de eigenzinnige bestuurskunde van Fleurke. Allen die in dit boek schrijven hebben een nauwe professionele band met de hoofdpersoon van deze bundel.

De artikelen in de bundel zijn gegroepeerd in drie categorieën.
Het eerste deel heeft de beoefening van de bestuurskunde en het soms tegendraadse karakter daarvan als onderwerp.
Een tweede reeks bijdragen gaat over het bestuur zelf en over de wijze waarop eigenzinnige overheden met hun taken omgaan.
Het derde deel is gewijd aan de dynamiek in de publieke sector: de steeds aanwezige neiging en noodzaak tot verandering die kan profiteren van kritische bestuurskundige advisering. Alle bijdragen getuigen van het feit dat de bestuurskunde-van-Fleurke nooit saai is, maar altijd uitdaagt tot nadenken en tot een weerwoord. Daarenboven kan deze bundel met recht een liber amicorum worden genoemd.

Inhoud

Fred Fleurke, eigenzinnig bestuurskundige,
Eigenzinnige bestuurskunde (1)
Eigen wijs in academisch contractonderzoek, Rudie Hulst
Eigenzinnige wetenschap tegenover eigenwijs bestuur, Rolf Willemse
Kennis en beleid op het Ministerie van VROM, Wim Derksen
Meten is slechts het begin van weten Evidence based policy making en kwalitatief onderzoek, Chris Coolsma
Over (eigen)zinnig besturen, doelen, misverstanden en filosofie, Peter Polhuis

Eigenzinnig bestuur (2)
Zijn de gemeenten rijp voor zelfbestuur?, Ko de Ridder
Fleurke’s organische bijstand aan gemeenten in crisis: de weg naar goed besturen?, Leo Huberts
Duurzame organisatieontwikkeling: op zoek naar betekenissen en zingeving, Peter Polhuis & Jaap Diepeveen
Leergierig bestuur? De leereffecten van klachtprocedures bij de politie, André van Montfort & Daphne Rijerse
Beleid en beheer van de Waddenzee: het natuurbelang centraal, Peter Mendelts & Victor de Jonge

Eigenzinnige Dynamiek in het Openbaar Bestuur (3)
Ratio en volkswoede, Frank van Wijk
Het verschil tussen strategisch management: zijn bedrijfskundige inzichten relevant voor de bestuurskundige praktijk?, Harry Sminia
‘Wie uitgaat om de eenvoud te zoeken, komt thuis met een zak vol verwarring’ Grenzen aan de informalisering van het openbaar bestuur, Rik Koolma
Observaties bij de introductie van marktwerking in de zorg, Albert Kok
Het Voorzorgbeginsel: Zinnig, Onzinnig of Eigenzinnig?, Floor Fleurke