Wetgever en constitutie

€20.00

Verslag van het symposium, gehouden op 23 april 2009 ter gelegenheid van de algemene ledenvergadering van de vereniging voor wetgeving en wetgevingsbeleid
H.R. Schouten
Pages: 160 pages
Shipping Weight: 410 gram
Published: 07-2009
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058504494

Product Description

Wetgever en constitutie bevat het Verslag van het symposium, gehouden op 23 april 2009 ter gelegenheid van de algemene ledenvergadering van de Vereniging voor wetgeving en wetgevingsbeleid

Het boek bevat de volgende preadviezen:

- Prof. dr. L.F.M. Verhey; Wetgever en constitutie: enkele beschouwingen over de mug en de olifant.
- Prof. dr. M. Kuijer; De betekenis van het Europees verdrag voor de rechten van de mens voor de nationale wetgever.
- Prof. dr. L.A.J. Senden; Europese kaders en kwaliteitseisen voor de Nederlandse wetgever: naar een gedeelde verantwoordelijkheid.

Naast deze drie preadviezen bevat het boek een uittreksel van de forumdiscussie van deze vergadering.