Home » Een meer definitieve geschilbeslechting in het bestuursrecht in rechtsvergelijkend perspectief

Een meer definitieve geschilbeslechting in het bestuursrecht in rechtsvergelijkend perspectief

€30.00

Paulien A. Willemsen
Pages: 100 pages
Shipping Weight: 300 gram
Published: 07-2009
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058504029

Product Description

 

Dit preadvies voor de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking verscheen in 2008.

De rechter moet draagt zorg voor integeren en tijdige beslechting van geschillen, dit draagt bij aan de rechtsbescherming van de burger tegen de overheid. Maar wat is definitieve geschilbeslechting in het bestuursrecht, wanneer de belangenbehartiging is opgedragen aan bestuursorganen en niet aan de onafhankelijke bestuursrechter? Het zijn immers vaak bestuursorganen die geschillen definitief beslechten.

De auteur vergelijkt in dit boek de definitieve geschilbeslechting in het Duitse en Franse bestuurs(proces)recht, omdat Nederland aan beide stelsels verwant is.

Dr. P.A. Willemsen is docent/ onderzoeker, Universiteit Utrecht, Afdeling Staats- en Bestuursrecht

Inhoud:

1. Inleiding; een meer definitieve geschilbeslechting in het bestuursrecht in rechtsvergelijkend perspectief
2. Een meer definitieve geschilbeslechting in het Duitse bestuursprocesrecht
3. Een meer definitieve geschilbeslechting in het Franse bestuursrecht
4. Conclusie