Publiekrecht in de Leer

€40.00

Opstellen aangeboden aan prof.mr.dr. A.Q.C. (Twan) Tak
M.A. Heldeweg, B.M.J. van der Meulen, J.M.H.F. Teunissen (red.)
Pages: 380 pages
Shipping Weight: 450 gram
Published: 07-2008
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (hardcover) : 9789058504302

Product Description

Inhoud
Spectraal overheidsfatsoen als smeermiddel en osmose in het bestuursrecht J.B.J.M. ten Berge
Moet een aanvraag van een vergunning in één keer goed zijn? L.J.A. Damen
Relativiteitsvereiste: exit!? N. Heilhof en A.R. Neerhof
Demandez l’impossible? Incomplete privatisering en poreuze publieke belangen op het grensvlak van publiekrecht en privaatrecht M.A. Heldeweg
Twee collega’s, twee modellen L.E.M. Klinkers
De Bijbel als kennisbron van het recht H. Koning
De Nederlandse Corporate Governance Code B.M van Leeuwen Wederkerig bestuursrecht revisited E.C.H.J. van der Linden
De ondraaglijke lichtheid van het bestuursrecht. Het gelijk van Twan Tak, de blinde fixatie van het bestuursrecht op het besluitbegrip en de noodlottige consequenties daarvan voor het schadevergoedingsrecht G.E. van Maanen
Vormen van besturen B.M.J. van der Meulen
De toezichthoudende rol van de Sociaal-Economische Raad ten aanzien van publiekrechtelijke bedrijfslichamen J.F. Penning de Vries Rule of Law N.H.M. Roos
Het legaliteitsbeginsel als vrijheidspostulaat. Over wetmatigheid van bestuur, publiekrechtelijke bevoegdheid en maatschappelijke vrijheid in het werk van prof.mr. A.Q.C. Tak R.J.N. Schlössels
Artikel 6, eerste lid, van het EVRM en de heffing van griffierecht H.J. Simon
Nationaalrechtelijke toetsing van de vermenging van publiek en privaat aan het Europese recht. E. Steyger Kurieren am Symptom J.M.H.F. Teunissen
Over Twan Tak