De wetgevingsadvisering door de Raad van State

€15.00

Pages: 100 pages
Shipping Weight: 350 gram
Published: 07-2007
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058504098

Product Description

 

Verslag van het debat gehouden op de studiemiddag van de Vereniging voor Wetgeving en Wetgevingsbeleid in samenwerking met de Academie voor Wetgeving gehouden op 22 november 2006.

De dubbele taak van de Raad van State – wetgevingsadvisering en rechtspraak – staat al lange tijd ter discussie. Het gaat daarbij om de scheiding tussen de wetgevende en de rechtsprekende macht en over de vraag of de rechtsprekende functie nog wel onafhankelijk kan worden uitgevoerd door personen die eerder over de wetgeving hebben geadviseerd die in de rechtszaal in het geding is.

Recentelijk zijn over dit onderwerp twee arresten gewezen: het Procola-arrest en het Kleijn-arrest. Onder andere op grond van deze arresten zal de Wet op de Raad van State worden gewijzigd. Er zal een herstructurering van de Raad van State plaatsvinden, waartoe een wetsontwerp is ingediend. De gemaakte keuzes in het wetsvoorstel gehouden in het licht van de uitspraken bieden stof genoeg voor een studiemiddag van de Vereniging voor Wetgeving en Wetgevingsbeleid.

Inhoud:

Inleiding
Zeven stellingen over de (herstructurering van de) Raad van State en wetgevingskwaliteit (T.C. Borman)
Het vereiste van rechterlijke onpartijdigheid en de voorgestelde nieuwe Wet op de Raad van State: mag het een onsje meer zijn? (T. Barkhuysen)
Schurende of samenwerkende machten? Over de dubbelrol van de Raad van State als bestuursrechter en wetgevingsadviseur (R.A.J. van Gestel)