Grondwet, krijgsmacht en oorlog

€30.00

met een inleiding van Roel de Lange
P.P.T. Bovend’Eert, L.F.M. Besselink, J. van Schooten-van der Meer
Pages: 132 pages
Shipping Weight: 310 gram
Published: 07-2008
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058503527

Product Description

 

De ontwikkelingen van de afgelopen decennia ten aanzien van het statelijk geweldmonopolie en de constitutioneelrechtelijke consequenties daarvan zijn complex en veelzijdig. Veranderingen in geweldgebruik in internationale conflicten, veranderingen in de organisatie van de krijgsmacht, internationalisering van krijgsmachteenheden, inzet van de krijgsmacht bij bestrijding van terrorisme aan de ene kant en bij humanitaire operaties en (weder)opbouwoperaties aan de andere kant, inzet van particuliere geweldsorganisaties en –ondernemingen op contractbasis, het zijn slechts enkele van de processen die zich in de periode sedert het eind van de Koude Oorlog hebben voorgedaan.

De afgelopen jaren is ook in Nederland en in Europa de verhouding tussen verschillende onderdelen van het veiligheidsbeleid en het veiligheidsbestuur sterk gewijzigd. Zowel nationaal als nternationaal zijn in de prioriteiten op het gebied van veiligheid, en in de wijze waarop de met veiligheidsbeleid belaste verheidsorganisaties zijn ingericht, grote veranderingen doorgevoerd.

In verschillende landen, ook in Nederland, is de organisatie van de krijgsmacht en de goeddeels daarmee samenhangende inrichting van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten aangepast aan de nieuwe realiteiten van de internationale politiek na het einde van de Koude Oorlog, begin jaren negentig. Niet alleen de inrichting van eenheden die flexibel kunnen worden ingezet, maar ook de privatisering van activiteiten op het gebied van geweldgebruik en ondersteuning van militaire operaties is in opmars. In Nederland gaat het beleid van achtereenvolgende regeringen – daarin gesteund door de Staten-Generaal – niet meer uit van een verdediging van het grondgebied tegen een buitenlandse vijand of dreiging, maar wordt het handhaven van de internationale rechtsorde centraal gesteld. Daartoe is onder andere de krijgsmacht omgevormd tot een van een kader-militie-leger tot een beroepsleger/ vrijwilligersleger dat geschikt is voor internationale vredesoperaties. Bij al deze transformaties zijn de rechten van burgers op verschillende wijzen in het geding, of kunnen zij in het geding komen.