Home » Open norm als maatwerk?

Open norm als maatwerk?

€30.00

De communicatieve benadering toegepast op de Arbeidsomstandighedenwet 1998
A. Azimi
Pages: 216 pages
Shipping Weight: 500 gram
Published: 07-2007
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058502889

Product Description

De gewijzigde en toegenomen taken van de overheid met de bijbehorende sturende wetgeving hebben tot een zodanige bestuursdruk geleid dat de overheid de afgelopen decennia naar alternatieven heeft gezocht om die taken adequaat uit te kunnen voeren. Sinds de jaren tachtig is een aantal studies verricht naar onder andere de effectiviteit van wetgeving op maatschappelijke en economische structuren. In die studies werden alternatieven gezocht vóór en in wetgeving. Bij alternatieven voor wetgeving gaat het om bijvoorbeeld zuivere vormen van zelfregulering enconvenanten. Bij alternatieven in wetgeving kan men denken aan het gebruik van meer open normen, delegatie en zogenoemde stimulerende wetgeving die inspelen op processen in de maatschappij (zelfregulering binnen wettelijke kaders).

De Arbeidsomstandighedenwet 1998 bevat tal van open normen die door werkgevers en werknemers nader moeten worden ingevuld. Door middel van een case study in de transport en vervoersector heeft Aziza Azimi bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Tilburg onderzocht hoe dat gebeurt. Ze concludeert onder meer dat de invulling niet goed verloopt als de betrokken partijen verschillende belangen hebben, verschillende terminologie gebruiken en minder affiniteit met de open normen hebben.