Wat is regeldruk?

€25.00

Een verkennende internationale literatuurstudie
R.A.J. van gestel, M.L.M. Hertogh
Pages: 134 pages
Shipping Weight: 300 gram
Published: 07-2006
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058502469

Product Description

Het begrip `regeldruk` is overal en nergens. Het duikt op veel verschillende plaatsen op, in wisselende betekenissen, maar er bestaat nog geen overeenstemming over de juiste definitie en invulling van regeldruk. Tegen deze achtergrond was de doelstelling van deze verkennende studie: het in kaart brengen van de wijze waarop `regeldruk` in de internationale literatuur wordt gebruikt, om zo ons inzicht in regeldruk te vergroten en een bijdrage te leveren aan de praktische toepassing ervan. Hiervoor is gekeken naar de literatuur in Nederland, Duitsland, Groot-Brittannie, de Verenigde Staten en de Europese Unie.

De belangrijkste lessen uit dit onderzoek luiden:- `Regeldruk` is een analytisch problematisch begrip en daarom - in zijn huidige, ongewijzigde vorm, ongeschikt als evaluatiecriterium.- De subjectieve kanten van regeldruk verdienen serieuze aandacht.- Het wetenschappelijk en beleidsmatig leervermogen kan aanzienlijk worden verbeterd door benadering voor het meten en beperken van regeldruk (beter) falsifieerbaar te maken.- Voor toekomstig internationaal vergelijkend onderzoek kan het brede begrip `regeldruk` het beste worden vertaald naar een aantal kleinere deelonderwerpen.