Een schitterend vergezicht?

€25.00

Procesgang rond het manifest Brabant 2050; een onderzoek naar de interactie tussen overheid en samenleving in Brabant
C.A.M.J. Grijzen Schreurs
Pages: 198 pages
Shipping Weight: 510 gram
Published: 07-2005
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058501653

Product Description

Op 13 oktober 1997 werd in ’s-Hertogenbosch het manifest Brabant 2050 gepresenteerd. In dit manifest, een product van de vijf grote Brabantse steden en de provincie Noord-Brabant samen, wordt een beeld geschetst van de gewenste Brabantse toekomst en de rol van de provincie op de langere termijn.

Dit boek beschrijft het concrete interactieve beleidsontwikkelingsproces dat zich in dit kader binnen de provincie heeft afgespeeld en waarbij de vijf grote Brabantse steden, het bedrijfsleven en wetenschap een grote rol speelden. Er wordt aandacht besteed aan de aanleiding van het proces, de onderliggende problematiek en de controleerbare feiten en gegevens van het gebeuren.