Home » Getuigend Staatsrecht: Liber amicorum A.K. Koekkoek

Getuigend Staatsrecht: Liber amicorum A.K. Koekkoek

€40.00

Pages: 486 pages
Shipping Weight: 1200 gram
Published: 07-2005
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (hardcover) : 9789058502058

Product Description

 

Dit liber amicorum is geschreven voor Alis Koekkoek.

Aan deze bundel werken zevenentwintig auteurs mee.
Hun bijdragen zijn gegroepeerd rond vier thema`s, die ook het werk van Alis Koekkoek typeren: "Wisselwerking tussen politiek en staatsrecht", "Europa en de internationalerechtsorde", "Over de grenzen van het nationale recht" en "Puncties van het publiekrecht".

De bundel opent met een schets van Alis Koekkoek als persoon enwetenschapper en wordt afgesloten met zijn bibliografie.

Inhoud:

Alis Koekkoek: een man van overtuiging, E.M.H. Hirsch Ballin & E. J. Janse de Jonge
De toestemming voor prinselijke huwelijken,een erfenis uit de tijd van de Republiek derVerenigde Nederlanden, F.H. van der Burg
Van Hogendorps onderdrukte ministeriëleverantwoordelijkheid, P.L.G. van Velzen
Het rechtskarakter van de parlementaire regelstelling, D.J. Elzinga
Beperkte immuniteit bij parlementaire enquêtes, H.R.B.M. Kummeling
Politiek leiderschap en het Nederlandseparlementaire regeringsstelsel, G.J. Leenknegt
Oorlog en vrede, J. van Schooten - van der Meer
Wetgeving, constitutie en politiek Over de betekenis van de Eerste Kamer voor dekwaliteitsbewaking van de wetgeving, PH. Eijlander
Een inspirerende staatsleer, A. Klink
Het Handvest van de grondrechten in derechtspraak van het Hof van Justitie, G. Overkleeft-Verburg
Het constitutioneel verdrag voor de EU als spiegeln voor de Nederlandse Grondwet, S.C. van Bijsterveld
Köblerjurisprudentie een bedreiging voorconstitutionele positie rechtspraak?, A.J.C. De Moor - van Vugt
Hoe supranationaal is de rechtsordevan het EVRM?, F.M.C. Vlemminx
Federal Constitutionalism/EuropeanConstitutionalism in Comparative Perspective, N.T. Aroney Rechtsvergelijking in het staatsrecht, C.A.J.M. Kortmann
Bestuursrecht in de West in de greep van hetconcordantiebeginsel, R.A.J. van Gestel
Judges under apartheid, R.S. Bos
The loser takes it all, the winner has to fall...Iets over `minority presidents` en enkele andere rechtstatelijke curiositeiten van het Amerikaansekiesstelsel, M. Kooij
Bijzondere opsporingsbevoegdheden en hetsysteem van het Wetboek van Strafvorderingin het post-Van Traa tijdperk, M.S. Groenhuijsen & J .B.H.M. Simmelink
Verbestuursrechtelijking en staatsrecht Over de verhouding van het staatsrecht en het bestuursrecht in het publiek organisatierecht, J.A.F. Peters
Marginale toesing en evenredigheid, B.W.N. de Waard
Tuchtrecht getoetst, M.J.C. Leijten
Recht en beleid ten behoeve van eengemeenschappelijke (hoger) onderwijsruimteder Lage Landen?, J. de Graaf
Artikel 23 Grondwet op de tocht?Naar een debat over betekenis en toekomstvan de onderwijsvrijheid, B.P. Vermeulen & P.J.J. Zoontjens