Eenheid in drievoud

€15.00

Een vertoog over macht, scheiding en fragmentatie in het openbaar bestuur
R. Kubben
Pages: 127 pages
Shipping Weight: 300 gram
Published: 07-2005
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058501547

Product Description

De trias politica ziet op een manier van organiseren van het openbaar bestuur volgens een mooi gestructureerd schema van drie organen, dat een uniforme en overzichtelijke verdeling van macht op basis van drie functies te zien geeft. Daarmee gaat de triasleer uit van bepaalde veronderstellingen over de organisatie van het openbaar bestuur en verhoudingen tussen overheidsorganisaties, die passen bij het beeld van de moderne staat.Samenleving en openbaar bestuur zijn sinds het verschijnen van De lésprit des lois onmiskenbaar veranderd. In plaats van eenheid wordt fragmentatie geconstateerd. Netwerken vervangen de piramide; de overheid wordt een gedecentreerde archipel, grenzen vervagen, verhoudingen horizontaliseren en organisaties en individuen opereren steeds autonomer. Dat roept de vraag op wat voor onze tijd nog de betekenis van de Trias politica is. Kunnen de ‘machten’ van de Trias politica nog onderscheiden worden? In hoeverre is de leer van de Trias politica houdbaar in het licht van de postmoderne conditie? Op welke wijze kan de idee van machtsverdeling nog relevant en zinvol worden ingevuld?

In dit werk gaat Raymond Kubben in op deze vragen door de organisatorische veronderstellingen die aan de triasleer ten grondslag liggen, te vergelijken met ontwikkelingen in het openbaar bestuur.

Raymond Kubben ontving voor dit werk de scriptieprijs 2004 van de Juridische Faculteit Tilburg.