Home » Ménage à Trois

Ménage à Trois

€20.00

De Rol van de Rechterlijke macht binnen de trias
Schenk, S. van der ; Oostenbrink, W.
Pages: 174 pages
Shipping Weight: 320 gram
Published: 07-1998
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058500014

Product Description

Er resteert nog maar weinig van het onderscheid tussen de wetgevende macht, de uitvoerende macht (het bestuur) en de rechtsprekende macht, zoals dat door de Franse Filosoof Montesquieu (1689-1755) is uiteengezet in zijn leer van de trias politica. In de congresbundel die naar aanleiding van het RAIO-congres 1998 is verschenen zijn bijdragen opgenomen van een groot aantal schrijvers uit diverse geledingen van de maatschappij, die deel uitmaken van de verschillende machten binnen de trias. Zij hebben ieder vanuit bun eigen invaishoek hun visie op dit thema uiteengezet.

De openingsbijdrage is verzorgd door de minister van Justitie. De daarop volgende bijdragen bestaan naast wetenschappelijke verhandelingen uit meer column-achtige stukken. Het geheel wordt verfraaid met tekeningen van "Fokke & Sukke".

"De bundeling van uiteenlopende meningen over de rol van de rechterlijke macht binnen de trias, afgewisseld met de `luchtige` bijdragen van Fokke & Sukke, maakt dit boek tot een boeiend geheel" Ars Aequi, 48(10), p. 772