Gezondheid en het recht

€25.00


S.J.F. Heirman, E.C. Huijsmans, M.M. Spooren (redactie)
Pages: 112 pages
Shipping Weight: 550 gram
Published: 12-2013
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789462400757

Product Description

 

 Het Kenniscentrum Milieu en Gezondheid (hierna: het Kennis-centrum), verbonden aan het gerechtshof ’s-Hertogenbosch, is een kenniscentrum dat zich bezighoudt met de straf-, civiel- en bestuurs- (/belasting)rechtelijke aspecten van milieu en gezondheid. Het Kenniscentrum is een samenwerkingsverband aangegaan met de afdeling bestuursrecht van de rechtbank ’s-Hertogenbosch.

 

 

 

 

Het Kenniscentrum organiseert onder meer themadagen op het gebied van het milieu en de gezondheid voor leden van de zittende magistratuur en de juridische ondersteuning van alle gerechten.

 

Op 19 april 2013 heeft de negende themadag van het Kenniscentrum plaatsgevonden met als thema "Gezondheid en het recht".

 

In dit kennisdocument vindt u de bijdragen van een aantal sprekers van die themadag.
  • mr. F.J.W.M. van Dooren is de substituut Nationale ombudsman.

 

  • Prof. dr. J.W.M. van der Meer is emeritus hoogleraar internegeneeskunde en internist in het UMC St. Radboud te Nijmegen.

 

  • Prof. mr. T. Barkhuysen is advocaat te Amsterdam bij Stibbe en hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden.

 

  • Ron Lodewijks is onderzoeksjournalist bij het Brabants Dagblad.

 

  • Mr. drs. M.M. Spooren is senior juridisch medewerker bij deafdeling strafrecht van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch. Tevens is zij werkzaam bij het Kenniscentrum Milieu en Gezondheid ’s-Hertogenbosch.

 

  • Mw. mr. B.A. Prins is hoofd Bureau Juridische Zaken van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

 

  • Dr. E.W.J. Keuter is als algemeen neuroloog werkzaam bij het Diaconessenziekenhuis te Meppel.

 

  • Prof. dr. S. Visser is hoogleraar gezondheidszorgpsychologie aan de Universiteit van Amsterdam en is hoofd somatoforme stoornissen bij Pro Persona GGZ. Hij is tevens hoofdopleider voor de GZ-opleiding in Amsterdam.

 

  • Mr. H. de Hek is senior raadsheer bij de afdeling civiel recht van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.