De deskundige in milieu- en gezondheidszaken

€25.00

Pages: 122 pages
Shipping Weight: 300 gram
Published: 12-2012
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058509437

Product Description

Het Kenniscentrum Milieu en Gezondheid (hierna: het Kenniscentrum), verbonden aan het gerechtshof ’s-Hertogenbosch, is een kenniscentrum dat zich bezighoudt met de straf-, civiel- en belastingrechtelijke aspecten van milieu en gezondheid. Het Kenniscentrum is een samenwerkingsverband aangegaan met de sector bestuursrecht van de rechtbank ’s-Hertogenbosch.   Het Kenniscentrum organiseert onder meer themadagen op het gebied van het milieu en de gezondheid voor leden van de zittende magistratuur en de juridische ondersteuning van alle gerechten.   Op 13 april 2012 heeft de zevende themadag van het Kenniscentrum plaatsgevonden met als thema “De deskundige in milieu- en gezondheidszaken”. In dit kennisdocument vindt u de bijdragen van een aantal sprekers van die themadag.

Dr. M.J. Becker is universitair docent wijsgerige ethiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Prof. mr. P.H.P.H.M.C. van Kempen is hoogleraar Straf- en strafprocesrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen en raadsheer-plv. in het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch.
Mr. dr. L.M. Koenraad is rechter-plv. bij de rechtbank ’s-Gravenhage en lid van de bezwaarschriftencommissie van het Nederlands Register voor Gerechtelijk Deskundigen.
Mr. M.J.H.M. Verhoeven is senior rechter op het gebied van omgevingsrecht bij de rechtbank ’s-Hertogenbosch.
Mr. H. Bolt is senior raadsheer bij de Centrale Raad van Beroep.
Prof. dr. A.P.A. Broeders is (emeritus) hoogleraar criminalistiek aan de universiteit Leiden en de universiteit Maastricht.
Mr. A. de Lange MPA is voorzitter van de sector strafrecht van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch en coördinator van het Kenniscentrum Milieu en Gezondheid.