Dierziekten

€25.00

A.A. Freriks
Pages: 143 pages
Shipping Weight: 310 gram
Published: 07-2008
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 978905850329

Product Description

Op 15 juni 2007 heeft de tweede themadag van het Kenniscentrum Milieu en Openbare Gezondheid van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch plaatsgevonden. Deze dag stond in het teken van dierziekten.

Ten behoeve van deze themadag heeft prof. mr. A.A. Freriks, hoogleraar dier en recht aan de Universiteit Utrecht dit Kennisdocument Dierziekten vervaardigd. In dit tweede document van het Kenniscentrum wordt de rode draad geschetst van de actuele Europese en nationale jurisprudentie op het gebied van dierziekten. Het Kennisdocument Dierziekten kan als naslagwerk dienen voor een ieder die zich in de praktijk met dierziekten bezig houdt.

In de afgelopen tien jaar is Nederland drie keer getroffen door uitbraken van besmettelijke dierziekten: klassieke varkenspest in 1997/1998, mond- en klauwzeer (MKZ) in 2001 en aviaire influenza (AI) in 2003. Meer recent is Nederland voor de eerste keer geconfronteerd met Bluetongue. Deze en andere crises, zoals de BSE-crisis en enkele dioxine-crises, hebben een enorme impact (gehad) op de betrokken productiesectoren, maar ook op het grote publiek. Met name de maatregelen ter bestrijding van dierziekten – waaronder het (preventief) ruimen – hebben vérstrekkende gevolgen en leiden zowel ten tijde van als na een crisis tot een stroom van rechterlijke uitspraken van met name het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB) en de strafkamers van Rechtbanken en Gerechtshoven.

Inhoud:
1. Inleiding
2. Preventieve maatregelen
3. Bestrijding van dierziekten
4. Ontwikkelingen
Relevante literatuur
Jurisprudentielijst