Afvalstoffen

€25.00

Mr.dr. J.R.C. Tieman
Pages: 162 pages
Shipping Weight: 350 gram
Published: 09-2010
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058505392

Product Description

 

De tweede druk van het Kennisdocument Afvalstoffen, uitgegeven in opdracht van het Kenniscentrum Milieu en Gezondheid, biedt een praktisch overzicht van afvalstoffenjurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State en de Hoge Raad tot medio mei 2010. De analyse van deze jurisprudentie is opgehangen aan de sleutelbegrippen ‘afvalstof ’, ‘verwijdering’ en ‘nuttige toepassing’. In het Kennisdocument wordt tevens aandacht besteedt aan de betekenis van de (nieuwe) Afvalstoffenrichtlijn 2008/98/EG voor de rechtspraak.

Het Kennisdocument Afvalstoffen kan als naslagwerk dienen voor een ieder die zich in de praktijk met het afvalstoffenrecht bezig houdt.

Mr dr. J.R.C. Tieman is werkzaam bij de Hoofddirectie Juridische Zaken van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en expert op het gebied van het afvalstoffenrecht.