De EU: de interstatelijkheid voorbij?

€20.00

Elisabetta Manunza, Linda Senden (red.)
Pages: 213 pages
Shipping Weight: 500 gram
Published: 07-2006
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058501691

Product Description

 

`Europa` staat de laatste tijd volop in de belangstelling, maar niet altijd even positief. Sinds het `nee` tegen het Grondwettelijk Verdrag – maar ook al daarvoor – heerst in ons land – maar ook in andere `oude` lidstaten – een sfeer van wat ik `Brussel bashen` noem. Nog steeds wordt niet erkend dat Europa binnenland is. De dynamiek van de hoop, waarop de Europese integratie is gebouwd, lijkt inmiddels te zijn vervangen door de dynamiek van de angst. Angst dat we op den duur geen eigen keuzes meer kunnen maken, dat we geen eigen identiteit meer hebben, dat sociaal beleid ondergeschikt is aan markt en munt. Zoals Jean Monnet ooit al aangaf loopt het niet goed af met wie zich laat leiden door angst. Ik maak me daar dan ook zorgen over. Temeer omdat die angsten niet op de realiteit zijn gebaseerd. Als we kijken naar wat Europa ons de laatste 60 jaar heeft gebracht – stabiliteit, vrede, veiligheid, welvaart – dan is hoop nog steeds veel meer op zijn plaats dan angst.

Inhoud

Inleiding tot het thema (E.R. Manunza en L.A.J. Senden )
Opening van het symposium `De EU: de interstatelijkheid voorbij?` (L.J. Brinkhorst)
De Interne Markt: is er nog ruimte voor binnengrenzen? (K.J.M. Mortelmans)
De vrijheid van personenverkeer en de interne situatie (L.A. Geelhoed)
Interstatelijkheid in ontwikkeling, de `zuiver interne situatie` verliest aan betekenis (H. Hijmans)
Alle aanbestedingen zijn interstatelijk (E.R. Manunza)
De Interstatelijkheid voorbij: kanttekeningen vanuit de rechtspraktijk (E.H. Pijnacker Hordijk)
Europees Mededingingsrecht: intrastaat is gelijk aan interstaat (L.Y. Parret)
De interstatelijkheidsrechtspraak, een constitutionele grens voorbij? (L.A.J. Senden)
De interstatelijkheid voorbij en de betekenis daarvan voor de decentrale overheden (B. Hessel)
Interstatelijke en intrastatelijke bevoegdheidsuitoefening in de Verenigde Staten en Canada (J.A. Winter)
Slotbeschouwing (B.J. Drijber)
Verslag van de discussie (M. Smit)