The blindfold of Lady Justice

€35.00

Judicial Independence and Impartiality in Light of the Requirements of Article 6 ECHR".
Kuijer, M.
Pages: 500 pages
Shipping Weight: 1100 gram
Published: 07-2004
Publisher: WLP
Language: US
ISBN (softcover) : 9789058500748

Product Description

Dit proefschrift bestudeert de vereisten van rechterlijke onafhankelijkheid en onpartijdigheid zoals deze zijn neergelegd in artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

Deze problematiek staat de laatste tijd volop in de aandacht van media, politiek, wetenschap en - niet in de laatste plaats - advocatuur en rechterlijke macht zelf.Het proefschrift staat stil bij enkele vraagstukken die ten aanzien van de Nederlandse rechterlijke macht actueel zijn: de toekomst van de Raad van State, het gebruik van rechter-plaatsvervangers, (politieke) nevenfuncties van rechters, religieuze uitingen van rechters, de wenselijkheid van uitlatingen van de zijde van politici op individuele rechtszaken, et cetera. Er is een toenemende belangstelling waar te nemen voor kwesties die gerelateerd zijn aan de onafhankelijkheid, onpartijdigheid en integriteit van leden van de rechterlijke macht. Eén van de belangrijkste toetsingskaders in dit verband is artikel 6 EVRM.

In discussies over rechterlijke onafhankelijkheid en onpartijdigheid wordt dan ook vaak verwezen naar artikel 6 EVRM. Maar wat vereist dit artikel eigenlijk precies van nationale rechterlijke autoriteiten? Het boek probeert hierop een antwoord te geven aan de hand van een analyse van de Straatsburgse rechtspraak.

Meijersreeks 71