Magistraten zonder grenzen

€25.00

de invloed van het Europese recht op de Nederlandse rechtspleging
RAIO-congres 2002
Pages: 140 pages
Shipping Weight: 400 gram
Published: 07-2002
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (hardcover) : 9789058500298

Product Description

"Magistraten zonder grenzen" was het thema van de RAIO-Congres dag die op 23 en 24 mei 2002 werd gehouden. Tijdens het congres werd stilgestaan bij de verschillende facetten van het Europese recht in het algemeen en de invloed op de Nederlandse rechtspleging in het bijzonder.

Tien jaar na de Europese eenwording is op velerlei gebied eenheid bereikt binnen de verschillende lidstaten. De betekenis van het Europees recht voor de nationale rechtspleging van de afzonderlijke landen wordt echter nog steeds ernstig onderschat. Niet alleen Nederland heeft hiermee te kampen, ook andere Europese landen blijken de implicaties van de internationale regelgeving niet altijd ten volle te beseffen. Het Europees recht wordt vaak nog te veel beschouwd als specialisme waar de reguliere rechtspraak aan voorbij kan gaan.Om ook in de toekomst goed te kunnen inspelen op de gevolgen van Europese wetgeving is het van essentieel belang de benodigde kennis te bezitten. Inzicht in de rol en de plaats van het communautaire recht alsmede van de mensenrechten spelen daarbij een belangrijke rol. Daarnaast is het nodig te werken aan de vaardigheden bij de toepassing van de supranationale wetten.

Binnen de rechterlijke macht is de veronderstelling dat het Europese recht ongetwijfeld van groot belang is, maar dat men er in de dagelijkse praktijk toch weinig mee te maken heeft, niet ongebruikelijk. Reden voor de congrescommissie om het raiocongres 2002 te wijden aan de invloed van het Europese recht op de Nederlandse rechtspleging.

De bundel geeft een goed overzicht van de stand van het Europese recht in relatie tot de Nederlandse rechtspleging.Met bijdragen van ondermeer: de Minister van Justitie, C.W.A. Timmermans, Prof. L.A. Geelhoed mr. J.L. de Wijkerslooth, Rick Lawson, mr. W. Thomassen en anderen.