Home » Ad Fontes

Ad Fontes

€30.00

Liber Amicorum prof. Beatrix van Erp-Jacobs
E.J.M.F.C. Broers en R.M.H. Kubben (red.)
Pages: 293 pages
Shipping Weight: 450 gram
Published: 09-2014
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789462401518

Product Description

Op vrijdag 12 september 2014 nam Trix van Erp-Jacobs afscheid van de Tilburg Law School, ditmaal als hoogleraar Oud-Vaderlands Recht, nadat zij in 2012 reeds haar werkzaamheden als universitair hoofddocent bij de sectie rechtsgeschiedenis van het departement Publiekrecht, Encyclopedie en Rechtsgeschiedenis had beëindigd. Heel haar werkzame leven is Trix verbonden geweest aan de instelling die zij heeft gekend als Katholieke Hogeschool Tilburg, Katholieke Universiteit Brabant, Universiteit van Tilburg en ten slotte Tilburg University. In haar onderwijs heeft zij met enthousiasme en vakvrouwschap de geschiedenis van het recht uitgelegd aan talloze generaties studenten, en heeft zij hen onderwezen in onder meer de geschiedenis van het strafrecht, van het staats- en bestuursrecht en van het belastingrecht. Aan deze en andere terreinen van de rechtsgeschiedenis heeft zij ook menige publicatie gewijd, waarbij zij niet zelden een uitvoerig onderzoek van archivalische bronnen tot uitgangspunt heeft genomen.

De veelzijdigheid van de werkzaamheden en interesses van Trix van Erp-Jacobs wordt ook weerspiegeld in deze bundel die haar bij haar afscheid werd aangeboden, waaraan een groot aantal
collega’s en ex-collega’s uit binnen- en buitenland, beoefenaars en liefhebbers van de rechtsgeschiedenis, een bijdrage hebben geleverd. De onderwerpen lopen uiteen van strafrecht tot volkenrecht, van rechtspraak tot rechtsdogmatiek, van middeleeuwse literatuur tot common law. Net als Trix gingen veel auteurs daarbij terug naar de bronnen van het recht. Ad fontes!