Voorbeeldige proefschriften

€15.00

Beschouwingen over inspirerende rechtsgeleerde dissertaties
Joseph Fleuren & Tetty Havinga (red.)
Pages: 85 pages
Shipping Weight: 350 gram
Published: 02-2014
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789462400962

Product Description

Goed voorbeeld doet goed volgen. Dit geldt ook voor proefschriften. Iedere promovendus neemt geregeld een al voltooide dissertatie ter hand om inspiratie op te doen. Hoe heeft een ander zijn vraagstelling uitgewerkt, zijn onderwerp afgebakend, zijn onderzoeksmethode gekozen, zijn boek opgebouwd? Om promovendi in de rechtsgeleerdheid behulpzaam te zijn, bespreken enkele hoogleraren en andere gepromoveerde medewerkers van de Nijmeegse rechtenfaculteit juridische proefschriften die zij inspirerend vinden en leggen zij aan beginnende onderzoekers uit waarom deze tot voorbeeld kunnen strekken.

Eerdere versies van deze bundel zijn enthousiast onthaald. Zowel promovendi als begeleiders zullen zich, of zij nu in Nijmegen of elders werkzaam zijn, door dit boekje aangesproken voelen.