Voorzorg in Nederland

€35.00

Ontwikkelingen in de maatschappelijke omgang met kindermishandeling, verkeersonveiligheid en genetische modificatie
Willem-Jan Kortleven
Pages: 439 pages
Shipping Weight: 800 gram
Published: 06-2013
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789462400016

Product Description

 

Wat hebben kindermishandeling, verkeersonveiligheid en genetisch gemodificeerd voedsel gemeen? Feitelijk heel weinig; de belangrijkste overeenkomst is dat er in alle drie de gevallen sprake is van risico’s. De wijze waarop de maatschappelijke omgang met deze risico’s zich in de loop der decennia heeft ontwikkeld, vertoont echter verrassende parallellen.

Over die parallellen gaat dit boek. In een drietal casushoofdstukken wordt de veranderende omgang met de genoemde risicoproblemen beschreven, waarbij de rol van de overheid speciale aandacht krijgt. Het slothoofdstuk bevat een genuanceerde casusvergelijking, die uitmondt in de conclusie dat de overeenkomsten te opvallend en talrijk zijn om weg te strepen tegen de verschillen. Gezien de uiteenlopende aard van de onderzochte risicoproblemen is er grond voor het vermoeden dat de gevonden overeenkomsten zich ook tot andere risicoproblemen uitstrekken.