HBO-Rechten in het werkveld

€10.00

G. Hupperetz, R. Susskind, S. de Rooij, E. van de Luytgaarden
Pages: 70 pages
Shipping Weight: 180 gram
Published: 05-2010
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058505170

Product Description

De Juridische Hogeschool Avans-Fontys organiseerde op 1 december 2009 het eerste nationale HBO-Rechtencongres. Op deze studiedag, geïnitieerd door het landelijk overleg van acht de HBO-Rechtenopleidingen, lieten diverse sprekers hun licht schijnen op de hbo-jurist in het juridische werkveld.

HBO-Rechten is een brede juridische opleiding met veel aandacht voor juridische kennis en vaardigheden, maar ook voor taal, communicatie, organisatie, ict en dossierbeheer. Samen met het werkveld werken de opleidingen aan een optimale afstemming tussen opleiding en de behoeften van de praktijk nu en in de toekomst.

Het landelijke HBO-Rechtencongres wordt jaarlijks georganiseerd (in 2011 bij de Hogeschool van Amsterdam).

De lezingen zijn, in de volgorde zoals de sprekers tijdens de congresdag aan het woord zijn gekomen, in dit boekje gebundeld:

  • mr. Gerard Hupperetz, directeur Juridische Hogeschool Avans-Fontys en voorzitter landelijk overleg HBO-Rechten
  • prof. Richard Susskind OBE, onafhankelijk adviseur en hoogleraar aan de Universiteit van Strathclyde (GB)
  • mr. Suzanne de Rooij, docent aan de Juridische Hogeschool Avans-Fontys
  • mr. Eric van de Luytgaarden, lector beroepsuitoefening voor juristen en onafhankelijk adviseur