Van bestuurskunde naar bestuur, revisited

€15.00

F. Fleurke
Pages: 32 pages
Shipping Weight: 100 gram
Published: 04-2010
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058504920

Product Description

 

In zijn afscheidsrede kijkt Fred Fleurke naar het functioneren van de wijze waarop de minister die belast is met toezicht op de volkshuisvesting, toezicht houdt op de woningcoorperaties. Eenzelfde excercitie voltrok zich 20 jaar eerder, toen Fleurke aantrad als hoogleraar.
Fleurke zorgde ervoor dat de minister opnieuw een opdracht over het toezicht op de woningcorporaties heeft verstrekt. De opdracht werd deze keer wel wat ruimer gesteld. Ze had niet alleen betrekking op het toezicht, maar ook op de verhouding tussen de corporaties en de overheid in het algemeen, en op de vraag hoe deze verhouding in de toekomst zou kunnen worden verbeterd. De achtergrond daarvoor was de golf van kritiek waarin het corporatiebestel de afgelopen jaren terecht is gekomen. Fleurke maakt dan ook een vergelijking tussen het besturingsprobleem van de sociale verhuursector in 1990 en nu, en de wijze van probleemanalyse en advisering op deze twee tijdstippen. Hij sloot zijn betoog af met enkele algemene observaties over de bestuurskunde in relatie tot de bestuurspraktijk.