Pleiten en bewijzen zo werkt het

€30.00

over advocaten, pleiten, genderverschilllen, bewijslast en overtuigen
mr. drs. O.V. Missioura
Pages: 362 pages
Shipping Weight: 700 gram
Published: 07-2009
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058505217

Product Description

Deze uitgave is een uitvloeisel van het onderzoek van de door de auteur gevolgde twee Master studies: Nederlands recht (accent privaatrecht en accent strafrecht) en Communicatie Design. Het is geschreven n.a.v. een grootschalig onderzoek naar het taalgebruik van advocaten en de bewijslastomkering.Het verzamelde werk nam ruim anderhalf jaar in beslag en omvat de analyse van geschreven materiaal en video-opnamen van pleitende advocaten. Het boek bestaat uit drie delen en omvat een uniek en intens veldonderzoek naar de pleittechnieken en bewijsmiddelen van advocaten.

De verassende en opzienbarende conclusies van het onderzoek gaan recht in tegen de heersende vooroordelen en de bestaande theorieën.In de rechtszaal gedragen mannen zich anders dan van hen werd verwacht en hebben vrouwen ‘de broek aan’ als ze de rechter aankijken. Zij komen vaker in hun pleidooien met een verzoek aan de rechter, ze noemen hun cliënt en zichzelf vaker in een pleidooi en zijn ze directer en ook minder beleefd dan hun mannelijke collega’s. Daarentegen zijn de mannen zeer amusant met hun beeldend taalgebruik van tegenstellingen, cynisme en sarcasme en overtreffen ze daarmee hun vrouwelijke collega’s met gevoelig/emotioneel en beleefd taalgebruik.

Aan dit onderzoek hebben vooraanstaande vrouwelijke (11) en mannelijke advocaten (12) deelgenomen. Het materiaal voor deel II omvat de ruim bestudeerde literatuur vanuit de Codex Iuris canonici van de 16e eeuw tot heden bij de rechtsontwikkeling in de uitspraken van de Hoge Raad bij de toepassing van de omkering van de bewijslast. Bij de toepassing van de omkeringsregel zijn het de vrouwen die meer geneigd zijn voor de rationele argumenten te kiezen terwijl de mannelijke respondenten meer geneigd zijn om voor emotionele argumenten te kiezen.

De verassende conclusies van het onderzoek zijn o.a. dat vrouwen meer neigen naar de beperkte toepassing van de omkeringsregel terwijl de mannen juist meer open staan voor nieuwe benaderingen in het recht en voor de ruime toepassing van de omkeringsregel.Deze uitgave is voor iedereen die belangstelling heeft voor een multidisciplinaire benadering van het recht, het juridisch taalgebruik, genderverschillen, onderwerpen van bewijslastverdeling, omkering van de bewijslast. Het kan tevens dienen als handleiding voor iedereen die zich interesseert in het snijvlak van recht en psychologie en een wisselwerking van het recht en maatschappij.Ook kan het als voorbeeld dienen bij het opzetten van een eigen succesvol, oorspronkelijk en gewaagd onderzoek en daarnaast een handleiding zijn bij het schrijven van pleitnota’s of redevoeringen. Bij dit boek behoort een CD-Rom van ca. 1000 pagina’s