Home » Een verenigd Europa voor de vrede

Een verenigd Europa voor de vrede

€20.00

Jan Brussee
Pages: 140 pages
Shipping Weight: 300 gram
Published: 07-2008
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058503701

Product Description

Een onderzoek naar wat vroegere Britse auteurs hebben geschreven over de zin van de Europese eenwording en de betekenis van hun zienswijzen voor de voortgang van de Europese integratie in onze tijd.Aanleiding voor het schrijven van dit boekje was de verwerping per referendum van het ontwerpverdrag voor een Europese Grondwet in de zomer van 2005 door de bevolkingen van Nederland en Frankrijk, alsmede de aarzeling in Groot-Brittannië en enige andere lidstaten van de Europese Unie om dit ontwerp te aanvaarden. Wat was hier aan de hand? Was er wantrouwen dat het ontwerpverdrag te weinig voorzag in democratische controle? Of was er een gebrek aan bereidheid om beleidsbevoegdheid over te dragen van de eigen staat aan de Europese Unie? Of was er een gebrek aan begrip van de betekenis van de Europese integratie? Of werd het ontwerpverdrag te weinig gedurfd gevonden, omdat het te weinig uitzicht bood op een constructie van Europa die aan de werkelijke behoeften van de bevolkingen tegemoet kwam? Het is nog altijd niet duidelijk wat precies de motiveringen van het Franse en Nederlandse electoraat zijn geweest. Wat echter wel duidelijk is geworden, is dat er opnieuw nagedacht moet worden over de vraag hoe het nu verder moet met de Europese integratie. De openbare discussie hierover moet worden voortgezet.

Met het oog hierop leek het auteur wenselijk na te gaan wat vroegere auteurs hebben geschreven over de zin van de Europese integratie en vooral de Britse geleerden en staatslieden uit de periode 1870-1950. Reden voor deze keuze was niet alleen dat deze denkers over de Europese eenwording heden ten dage in Nederland vrijwel geheel onbekend zijn. Reden was ook dat ik merkte dat er niet gauw een ander Europees land aan te wijzen is waar in deze periode zo meeslepend is gepleit voor politieke eenheid van Europa dan Groot-Brittannië – hetzelfde land dat in onze tijd de reputatie heeft overwegend eurosceptisch te zijn!