Gelijke behandeling: oordelen en commentaar 2007

€25.00

prof. mr. J.H. Gerards (red.)
Pages: pages
Shipping Weight: 700 gram
Published: 07-2008
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058503770

Product Description

Deze bundel verschaft inzicht in de betekenis en samenhang van de zeer gevarieerde oordelen die de CGB in 2007 heeft uitgebracht. Ook in 2007 werd een grote diversiteit aan maatschappelijke vraagstukken aan de CGB voorgelegd. De CGB oordeelde over het - mogen - dragen van gezichtsbedekkende kleding, maar ook over de vraag of bouwbedrijven dove timmermansleerlingen moeten aannemen. Zij oordeelde over de weigering van een horecaondernemer om een feestzaal te verhuren voor een travestiefeest, en over de vraag of een bloedbank homoseksuele donoren mag weigeren.

De bundel bevat uitvoerige commentaren over iedere grond van onderscheid. Daarin wordt ook aandacht besteed aan rechtspraak en actuele ontwikkelingen. De commentaren worden gevolgd door een overzicht van de relevante oordelen. Enkele opzienbarende oordelen zijn integraal opgenomen en voorzien van een uitgebreide annotatie.In vier thematische bijdragen worden specifieke onderwerpen nader belicht, zoals: de bestrijding van discriminerende uitingen op internet en mediation bij de CGB.

De bundel is bedoeld voor rechtshulpverleners, advocaten, rechters, medewerkers van antidiscriminatiebureaus en P&O afdelingen, wetenschappers en alle anderen die geïnteresseerd zijn in de toepassing van de gelijkebehandelingswetgeving.