Home » Web-Wet

Web-Wet

€17.00

Internetrecht
Marc Mjureke
Pages: 80 pages
Shipping Weight: 150 gram
Published: 07-2008
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058503879


Product Description

Het Juridisch Loket is een overheidsgesubsidieerde organisatie die aan alle burgers gratis juridisch advies verstrekt. De missie van het Juridisch Loket luidt dan ook “Het Juridisch Loket is erop gericht om de burger op een open en transparante manier gratis hoogwaardige juridische informatie en advies te verstrekken”. ”Het Juridisch Loket verheldert de vraag en geeft direct of in een spreekuur van ongeveer een uur informatie en advies. Indien nodig verwijst het door naar advocaten, mediators en relevante dienstverlenende organisaties. Het Juridisch Loket beantwoordt vragen betreffende arbeidsconflicten, familiekwesties, sociale zekerheid (uitkeringen), huur- en woonrecht, vreemdelingenzaken en problemen met producten of diensten. Ook bij strafzaken, burenkwesties, vergunningen, rijbewijzen en huursubsidie adviseert het Juridisch Loket. Het Juridisch Loket houdt zich echter niet bezig met vermogensrecht, zakelijke kwesties, pacht of verhuur van onroerend goed”

Dit onderzoek is uitgevoerd aan de hand van een centrale vraagstelling. De doelstelling luidt: “het inventariseren van juridische aspecten uit de sectoren e-commerce en e-mail (en eventueel NAW-gegevens en/of laster/smaad) van het rechtsgebied internetrecht. Hierbij is de volgende centrale vraagstelling geformuleerd: “

Hoe moeten de medewerkers van het Juridisch Loket aan de hand van op huidig recht gebaseerde conclusies juridische vragen op het gebied van e-mail en e-commerce (en eventueel een of meerdere van de overige schaduwdeelonderwerpen) beantwoorden?”. De uiteindelijke opdracht resulteert in een overzicht met relevante wet- en regelgeving en jurisprudentie van enkele deelgebieden uit het internetrecht (hoofdstuk 5). Onder huidig recht wordt in dit geval de meest relevante wet- en regelgeving en jurisprudentie die belangrijk is voor de dienstverlening van het Juridisch Loket verstaan.