Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de positie van consumenten op de Nederlandse en Belgische woningbouwmarkt

€35.00

Bijdrage aan een mogelijke Europese regulering
M. Dierikx
Pages: 280 pages
Shipping Weight: 510 gram
Published: 07-2008
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058503558


Product Description

De zoektocht naar een nieuwe woning is een spannende aangelegenheid voor een consument. Er dienen immers de nodige keuzes te worden gemaakt. Wordt het bijvoorbeeld bestaande bouw of nieuwbouw? Een consument die een nieuwbouwwoning verkiest, zal op tijd en tegen de afgesproken prijs een deugdelijke woning willen verkrijgen. Er zijn aan de bouw van een woning echter talrijke risico’s verbonden. Een consument op de bouwmarkt kan risico’s vaak moeilijk inschatten en beheersen, terwijl het verwerven van een woning veelal één van de duurste en belangrijkste investeringen in zijn leven is. Een toereikende rechtsbescherming van de consument is dan ook wenselijk.

Het doel van deze studie is het beantwoorden van een aantal vragen die met de bescherming van de consument op de bouwmarkt verband houden. De belangrijkste vraag luidt: welke uitgangspunten zouden ten grondslag moeten liggen aan regels waarmee een zo ideaal mogelijke bescherming van de consument op de bouwmarkt kan worden bewerkstelligd?

In Deel I wordt ingegaan op de vraag of een Europees juridisch beschermingskader wenselijk is en in Deel II wordt de vraag onderzocht: voldoen de huidige regels in België en Nederlandl? En hoe zou een eventueel ontoereikend beschermingsniveau in deze landen kunnen worden verbeterd?