Gelijke behandeling: oordelen en commentaar 2006

€25.00

Hoofdredactie: prof. mr. J. H. Gerards, prof. mr. drs. B. P. Vermeulen prof. mr. P.J.J. Zoontjens
Pages: 410 pages
Shipping Weight: 700 gram
Published: 06-2007
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058502957

Product Description

 

In 2006 ontving de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) meer verzoeken dan ooit, ongelijke behandeling en discriminatie blijven grote maatschappelijke thema’s.

De CGB heeft zich in 2006 uitgesproken over tal van belangrijke en zeer uiteenlopende onderwerpen. Zij gaf oordelen over de weigering van werknemers om anderen de hand te schudden, maar ook over leeftijdonderscheid in seniorenregelingen en pensioenregelingen. Zij sprak zich uit over de vraag of een bank een hypotheek mag weigeren aan mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning, en over de vraag of een gezondheidsdienst een speciaal tarief mag hanteren bij hepatitis B-vaccinaties voor homoseksuele. Ook heeft zij zich opnieuw gebogen over vraagstukken van voorkeursbeleid en ongelijke behandeling op grond van geslacht.

Deze oordelenbundel biedt informatie over de oordelen die de CGB in 2006 heeft uitgebracht en verschaft inzicht in hun betekenis en samenhang. Sommige oordelen zijn volledig weergegeven en voorzien van een uitgebreide annotatie, van andere is een korte samenvatting opgenomen. Daarnaast bevat de bundel een uitvoerig commentaar per grond van onderscheid, waarin ook aandacht wordt besteed aan rechtspraak en actuele ontwikkelingen. In vier thematische bijdragen zijn enkele specifieke onderwerpen verder uitgewerkt: de evaluatie van de Algemene Wet Gelijke Behandeling, de verenigbaarheid van de nieuwe inburgeringswetgeving met de regelgeving over gelijke behandeling en wisselwerking tussen oordelen van de Commissie Gelijke Behandeling en rechterlijke uitspraken en het vraagstuk van de mogelijke uitbreiding van de gelijkebehandelingswetgeving naar eenzijdig overheidshandelen. De bundel omvat tenslotte een overzicht van relevante rechterlijke uitspraken over de AWGB en een overzicht van de door de CGB uitgebrachte adviezen.

De bundel is bedoeld voor rechtshulpverleners, advocaten, rechters, medewerkers van antidiscriminatiebureaus en P&O afdelingen, wetenschappers en alle anderen die geïnteresseerd zijn in de toepassing van de gelijkebehandelingswetgeving.