Home » Compensatie en erkenning voor werknemers met asbestziekten tussen 1978 en 2005

Compensatie en erkenning voor werknemers met asbestziekten tussen 1978 en 2005

€30.00

Een rechtssociologisch onderzoek
M.G.P. Peeters
Pages: 303 pages
Shipping Weight: 650 gram
Published: 07-2007
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058506689

Product Description

 

In Nederland is in de afgelopen 20 jaar veel veranderd op het gebied van compensatie en erkenning voor (ex-) werknemers met asbestziekten. Onder andere is in 2000 een compensatiesysteem operationeel geworden dat bestaat uit het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) en de Regeling Tegemoetkoming Asbestslachtoffers (TAS-regeling), respectievelijk een bemiddelingsinstituut waarbinnen private partijen samenwerken en een daaraan gekoppeld publiek gefinancierd vangnet. Het idee hierachter is dat de afhandeling van schadeclaims versneld en gepacificeerd kan worden door de aansprakelijkheidsprocedure te standaardiseren en normbedragen vast te stellen. Verder hebben de betrokken partijen gesteld dat dit compensatiesysteem bedoeld is als erkenning van het leed van asbestslachtoffers. Alleen werknemers met mesothelioom kunnen op deze manier compensatie verkrijgen.

Werknemers met andere asbestziekten (asbesttose, longkanker) of beroepsziekten behoren anno 2006 niet tot de kring van gerechtigden. Dit maakt het IAS en de TAS-regeling enerzijds tot een bijzonder compensatiesysteem dat vooral een ad hoc karakter lijkt te hebben. Anderzijds lijkt het instellen van het IAS en de TAS-regeling te passen in een tendens van groeiende interesse in de specifieke compensatie van beroepsziekten.

In dit empirisch rechtssociologisch onderzoek wordt uiteen gezet welke invloed uiteenlopende belanghebbende partijen gehad hebben op deze ontwikkelingen. Hierbij is ervan uitgegaan dat ze die invloed mogelijk uitgeoefend hebben via verschillende wegen (politiek, recht, publieke opinie).