Het elektronisch kinddossier

€15.00

Onderzoek naar vorm, inhoud en knelpunten van het EKD
J.M.F. van den Munckhof
Pages: 63 pages
Shipping Weight: 160 gram
Published: 07-2006
Publisher: WLP
Language: NL

Product Description

Vooral op het gebied van registratie en informatie blijkt er binnen de JGZ behoefte te zijn aan verandering. In het kader van deze ontwikkelingen hebben zowel Operatie Jong en Inventgroep geadviseerd om het kinddossier spoedig in te voeren. Ook de jeugdzorgbrigade is hier voorstander van.

Het EKD wordt ingevoerd via het Programma Informatisering Jeugdgezondheidszorg en wordt in de praktijk met open armen ontvangen. Men verwacht middels de invoering van het dossier de leefomstandigheden van een kind beter in beeld te kunnen brengen, zodat de hulpverlening alarter, en indien noodzakelijk, in een vroeger stadium kan ingrijpen. Tevens verkomt een elektronisch dossier dat gegevens kwijtraken bij een verhuizing. Het kan vervolgens bijdrage aan een betere samenwerking tussen hulpinstanties binnen de JGZ, aangezien alle instanties over dezelfde gegevens beschikken. De invoering van het dossier heeft echter veel voeten in de aarde. De Staatssecretaris wil het kinddossier afstemmen op het EPD en het tegelijkertijd met de verwijsindex voor jongeren invoeren. Hoe het definitieve dossier er uit gaat zien, is op dit moment op veel punten nog onduidelijk, hoewel er wel al globale standaarden zijn. de plannen voor een spoedige implementatie liggen echter al uitgebreid op tafel.