Meer van Minder in de rechterlijke macht

€20.00

Etnische diversiteit
A. Böcker/L.E. de Groot-van Leeuwen
Pages: 186 pages
Shipping Weight: 400 gram
Published: 07-2006
Publisher: WLP
Language: NL
ISBN (softcover) : 9789058501752

Product Description

Het idee dat de rechterlijke macht zoveel mogelijk een afspiegeling van de samenleving moet vormen heeft in Nederland een lange geschiedenis. Wel worden steeds andere kenmerken relevant geacht. Werd aanvankelijk vooral naar diversiteit in regionale herkomst gestreefd, later werd meer naar de kerkelijke gezindte, sociale herkomst en politieke kleur van rechters gekeken. De laatste decennia zijn steeds meer vrouwen tot rechter benoemd.

Een kenmerk dat de komende jaren waarschijnlijk aan belang zal winnen, is de etnische afkomst van rechters. Momenteel zijn deze ‘nieuwkomers’ nog nauwelijks vertegenwoordigd in de rechterlijke macht in Nederland. Hoe is dat in andere landen? Zijn daar al meer rechters uit etnische minderheden benoemd? Welke omstandigheden belemmeren of begunstigen de toetreding van ‘nieuwkomers’ tot de rechterlijke macht? Dergelijke vragen worden in dit boek beantwoord.

Het boek is gebaseerd op onderzoek in Nederland, Frankrijk, Duitsland, Engeland, de Verenigde Staten en Canada. Anita Böcker en Leny de Groot-van Leeuwen zijn beiden rechtssocioloog.